"Po kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať zaujímavý autorský článok - Infrakúrenie, fakty a mýty."

Princíp infra kurenia Redwell Wellina

V roku 1967 prišiel ako prvý Dr. Tadishi Ishikawa z Japonska s modelom infračervenej tepelnej kabíny. Tento systém bol sprvu používaný len pre lekárske účely. Od roku1981 začala byť infračervená tepelná kabína všeobecne aplikovaná. Od tej doby je používaná ako v privátnych sférach, tak rôznymi špecialistami – lekármi a terapeutmi na klinikách, ako podporný prostriedok pri najrôznejších liečebných metódach, v liečebňach a pod. V neposlednej rade sú infračerveným vykurovacím systémom osadzované aj inkubátory pre novorodencov.

Čo je prednosťou Infra kurenia Wellina?

Infračervená energia je forma tepelnej energie, ktorá v protiklade k iným energetickým formám nevyužíva ako transportné médium okolitý vzduch. Vďaka tejto vlastnosti infračervené žiarenie ohrieva z viac ako 80% priamo okolité telesá a iba menej ako 20% okolitý vzduch. Najväčšia výhoda tejto metódy však spočíva v prenikaní tepelných lúčov do hĺbky ľudského tela a do iných pevných telies. Dôsledkom tohto prenikania tepla do ľudského organizmu a okolitých teplých plôch je príjemný pocit tepla u osôb, ktoré sa nachádzajú v takto vykurovaných priestoroch. Stimulácia ľudského tela infračervenými lúčmi má blahodarné účinky na ľudský organizmus.

Bezpečnosť infra kurenia Wellina

Infračervené žiarenie je podobné slnečnému žiareniu bez škodlivého UV žiarenia a bez frekvencie viditeľného svetla. Infračervené žiarenie môže vznikať z nekovových prvkov. Táto forma energie priamo ohrieva okolité predmety sálaním tepla, pričom nevyužíva na prenos tepla okolitý vzduch.

Pôsobenie infra kurenia Wellina

Z biológie a klinických pozorovaní vieme, že táto energia je selektívne vstrebávaná rôznymi orgánmi. Infračervená energia pritom mimoriadne pozitívne vplýva na celú radu hojivých procesov.

Prečo je klíma pri vykurovaní infra kurenim Wellina zdravšia?

Dôvodom je, že nie je spotrebovávaný kyslík a okolitý vzduch nevysychá, pretože teplo odovzdávané výhrevnou plochou prestupuje vzduchom bez zmeny fyzikálneho stavu. Súčasne nedochádza k tepelným stratám privádzaním spaľovaného vzduchu-nevznikajú žiadne splodiny spaľovania.

Prečo existuje tradičný názor, že tieto systémy nevydajú dostatok tepla?

Veľa ľudí sa mylne domnieva, že pocit tepla je závislý len na teplote okolitého vzduchu. Ako príklad poslúži príklad z prírody: lyžiari opaľujúci sa na svahu aj napriek nízkej teplote okolitého vzduchu. Dôvod: sú obklopení tepelnými vlnami, ktoré pochádzajú zo slnečného žiarenia.

Aké su nevýhody vykurovania ktoré pracujú na princípe cirkulácie vzduchu?

Niektoré majú priamy vplyv na naše zdravie. Všetky systémy, ktoré ohrievajú vzduch pracujú na základe cirkulácie vzduchu. Čim viac je vzduch ohrievaný, tým väčšie je jeho vysúšanie, vírenie prachu a baktérií a iných škodlivých látok. Následok: vysoká teplota a suchý, znečistený vzduch. Ešte horšia situácia nastáva u zariadení, ktoré sú vybavené ventilátorom. Teplotné rozdiely medzi podlahou a stropom môžu byť aj 10 stupňov – studené nohy/ horúca hlava. Ďalšou nevýhodou je vysoká spotreba energie.

Sú tepelné vlny drahšie ako „čierne vlny“?

Naopak, tepelné vlny sú lacnejšie, pretože sa teplota okolitého vzduchu nezvyšuje a preto odpadá nahromadenie tepla pri strope. Teplo je rovnomerne rozložené v priestore.

Porovnanie vykurovacích systémov

Porovnanie vykurovacích systémov

Prečo si vybrať teplo vlnné vykurovanie?

50% nákladov na prúd sú vďaka tomuto spôsobu vykurovania ušetrené. Tepelné vlny fungujú ako slnečné lúče – tepelné vlny vyhrievajú predmety a telesá v miestnosti a nie okolitý vzduch – požadované teplo je okamžite zaistené podľa požiadavky. Iné systémy ohrievajú vzduch, ktorý po ohriatí začína cirkulovať. Dôsledkom je zima pri podlahe a teplo pri strope. Teplota vzduchu sa dá vďaka tepelným vlnám znížiť o 2-4 stupne pri rovnakom pocite tepla.. Vykurovať tepelnými vlnami je tiež zdravšie. Nespaľujú sa žiadne predmety či látky z ktorých by vznikali sadze alebo iné škodliviny, ktoré by negatívne pôsobili na ľudský organizmus. Vďaka tepelným vlnám nedochádza k víreniu prachu.

Je teplo vlnné vykurovanie novým vynálezom?

Nie. Spôsob vykurovania založený na tepelných vlnách je tak starý ako samo využívanie ohňa človekom. Kamenné, hlinené a neskôr kachľové pece šíria dodnes príjemné teplo. Nový je len spôsob akým sú tepelné vlny vyrábané.

Infra kurenie Wellina - zdravé tepelné vlny...

... vznikajú okamžite, sú tvorené bezprostredne po zapnutí tepelného telesa a ohrievajú v prvom rade povrchy osôb a predmetov. Podobný blahodarný efekt aký majú tieto tepelné lúče môže byť pozorovaný na horách, kde má človek vďaka žiareniu pocit, že mu je teplo aj napriek nízkej teplote okolitého vzduchu. Zdravotný faktor: vzduch zostáva čistý nedochádza k úbytku kyslíku a nežiaducemu prúdeniu vzduchu, nedochádza tiež ku stratám pri vetraní. Nedochádza k takým javom ako je prepaľovanie prachových častíc na radiátoroch a nie je nutné dodatočné zvlhčovanie vzduchu. Preto odporúčame teplo vlnné vykurovanie pre všetkých, ktorí majú problémy s alergiou na prach. Použitím teplo vlnného vykurovania sa vytvorí zdraviu prospešná klíma.

Infra kurenie Wellina - žiadne vírenie prachu konvenčným prúdením vzduchu

Rovnomerné odovzdávanie tepla zabraňuje vzniku intenzívneho prúdenia vzduchu v miestnosti k akému dochádza pri klasických vykurovacích systémoch. Infračervený vykurovací systém naopak ohrieva okolité plochy vrátane stropov a stien, to má obrovské prednosti: žiadne intenzívne prúdenie vzduchu, nepatrné rozdiely teplôt v miestnosti čo má za následok úsporu energie potrebnej na vykurovanie.

Infra kurenie Wellina - žiarivé teplo – zvýšený komfort pri nízkej teplote priestoru

Tepelná pohoda človeka nie je závislá len na teplote okolitého vzduchu, ale tiež na tepelnom žiarení a tiež na teplote povrchov všetkých okolitých predmetov. Každý dobre pozná príjemné hrejivé pôsobenie slnečného žiarenia cez síce mrazivý ale slnečný zimný deň.

Rýchla regulácia teploty v miestnosti zníženie nákladov na vykurovanie

Najlepšou vlastnosťou je spojenie nízkych nákladov s veľmi krátkou reakciou na zmenu požiadavky vykurovacieho výkonu pre vykurované miestnosti. U klasických vykurovacích zostáv hrozia časté poruchy na ich vzniku sa podieľa celá vykurovacia sústava – potrubie vrátane ventilov, čerpadlá a pod. Infra kúrenie umožňuje individuálnu reguláciu, ktorá s ostatnými faktormy (zdravotnými, estetickými, jednoduchou inštaláciou, bezporuchovosťou, variabilitou inštalácie ...) prispieva k celkovej pozitívnej bilancii.

Infra kurenie Wellina - neuveriteľný šetrič energie

S teplo vlnným vykurovaním sa dá teplota okolitého vzduchu, oproti ostatným spôsobom vykurovania, znížiť. Pocit príjemného tepla zostáva i pri nižšej teplote okolitého vzduchu. Teplo sa šíri rovnomerne po celej miestnosti. Teplo vlnné vykurovacie systémy dodajú oteplo okamžite bez akýchkoľvek počiatočných strát. Tým sa šetrí energia. Pri použití infra kúrenia môže byť ušetrených až 60% energie.

Teplo vlnné vykurovacie systémy

odovzdávajú energiu bez medzičlánku a ďalej formu vĺn o dĺžke medzi 2-8 mikrónov. Vlnová dĺžka je teda identická s dĺžkou slnečného žiarenia. To súčasne umožňuje, aby sa takmer 90% tejto energie premenilo na teplo a ohrievalo okolité predmety, ktoré môžu toto teplo pohlcovať.