Výstavy infrakúrenia Wellina.

Domexpo 2012 komplexná stavebná výstava venovaná drevodomom, nízkoenergetickým a pasívnym domom. Do takýchto stvieb je naše infrakurenie WELLINA ideálna voľba.

   

 

   

 

   

 
Aqua-therm 2012 - 14. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania. Účasť na tejto výstave je pre nás už tradícia.

   

 

   

 

   

 
Coneco 2011 - medzinárodný veltrh stavebníctva v Bratislave. Ako jediní predajcovia infrakúrenia sme sa zúčastnili na tejto výstave a predstavili tak aj Bratislavským zákazníkom najkvalitnejší produkt rakúskeho výrobcu Redwell

   

 

   

 

   

 
Aqua-therm 2011 - 13. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania. Prvý krát sme sa na tejto výstave verejnosti predstavili ako predajca infrakúrenia WELLINA rakúskeho výrobcu Redwell Manufaktur GmbH.

   

 

   

 

   

 
Aqua-therm 2010 - 12. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania. Už tradične sme sa zúčastnili na tomto veľtrhu zameranom na úspory energií.

   

 

   

 

   

 
SHK Brno 2009 zúčastňujeme sa aj na partnerských výstavách v zahraničí, kde si vymieňame skúsenosti, aby sme tieto mohli využiť na skvalitnenie našich služieb.

   

 

   

 

   

 
Aqua-therm 2009 - 11. medzinárodný odborný vel'trh vykurovania. Dobrý predajca infrakúrenia na takejto výstave nemôže chýbať.